ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 02833361891 تماس حاصل نموده یا به آدرس قزوين ، خيابان نادري شمالي ، نبش داروخانه رازي ، مقابل کوچه شيرخورشيدي02833361893,02833361891 مراجعه نمایید.